background image
TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS
ÅRSRAPPORT 2016
Rissa brann- og ambulansestasjon